Phòng - Ban

Văn phòng Trung tâm Đào tạo - Chỉ đạo tuyến

1.     Lãnh đạo:

                        Chánh văn phòng:             ThS. BS. Bạch Huy Anh

Phó chánh Văn phòng:     TS.BS. Nguyễn Xuân Hợi

Tổ trưởng công tác;            CN. Lại Thị Thanh Mai

2.     Nhân lực:

Văn phòng đã có 08 cán bộ bao gồm 01 TS, 01 Ths và 06 chuyên viên và  Thư viện viên

3.     Sơ lược lịch sử:

Văn phòng Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến được thành lập ngày 15-5-2010  theo quyết định thành lập Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến, BVPSTW.

4.     Chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng Trung tâm Đào tạo – Chỉ đạo tuyến

Văn phòng gồm 2 bộ phận:

4.1. Bộ phận Văn phòng:

Tiếp nhận hồ sơ học viên để in và cấp chứng chỉ chứng nhận các khóa đào tạo.

4.2.  Thư viện:

Thư viện điện tử và thư viện chuyên ngành sản phụ khoa: phục vụ công tác nghiên cứu khoa học đào tạo cho cán bộ Bệnh viện; học viên, sinh viên học tập tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

- Có hơn 1000 đầu sách, chủ yếu sách ngoại văn.

- Có 10 tạp chí chuyên ngành bằng Tiếng Anh, Tiếng Pháp.

- Lưu trữ hơn 600 luận án, luận văn chuyên ngành sản phụ khoa.

Nơi phục vụ công tác nghiên cứu khoa học cho cán bộ Bệnh viện.

Ngoài ra còn phục vụ các đọc giả là học viên, sinh viên đến học tập tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương.