Thư mời chào giá số 1940 ngày 20/11/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu Cung cấp vật tư linh kiện trang thiết bị công nghệ thông tin cho Bệnh viện Phụ sản Trung ương.