Quy trình khám bệnh

Quy trình khám thai

Người bệnh đến khám thai tại Bệnh viện Phụ Sản Trung ương cần biết quy trình khám thai như sau:

Chi tiết

Các loại xét nghiệm người bệnh đến khám chữa bệnh vô sinh cần biết

Dưới đây là các bước người bệnh đến khám chữa bệnh vô sinh cần thực hiện:

Chi tiết

Hướng dẫn người bệnh có thẻ BHYT đến khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh

Dưới đây là các bước người bệnh có thẻ BHYT cần thực hiện khi đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết

Hướng dẫn người bệnh đến khám chữa bệnh tại khoa khám bệnh

Dưới đây là các bước người bệnh cần thực hiện khi đến khám chữa bệnh tại Khoa Khám bệnh - Bệnh viện Phụ sản Trung ương

Chi tiết
  • Các tin tiếp