Phòng - Ban

Khoa Phụ nội tiết

Địa chỉ liện hệ: tầng 4 nhà H

Bệnh viện Phụ Sản Trung ương số 43 Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội

Điện thoại: 024.39346744

1. Lãnh đạo đơn vị hiện nay:

- Trưởng khoa                : Ths Đặng Anh Linh

- Phó trưởng khoa          : BS CKII Lê Thị Quyên

- Tổ trưởng công tác      : CNĐD Nguyễn Thị Kiều Ngân

2. Nhân lực hiện tại:

24 CBVC, trong đó 7 Bác sĩ ( 01 TS; 02 BSCKII; 04 Thạc sĩ);15 Điều dưỡng, hộ sinh (01 Cử nhân điều dưỡng, 03 điều dưỡng đại học, 04 điều dưỡng, hộ sinh cao đẳng, 07 điều dưỡng, hộ sinh trung cấp đang học đại học); 02 Hộ lý

3. Sơ lược lịch sử

Khoa Phụ nội tiết thành lập năm 1969.

Năm 1998 thành lập đơn nguyên thụ tinh trong ống nghiệm đầu tiên ở phía Bắc.

Bác sĩ trưởng khoa qua các thời kì: 

GS Nguyễn Thị Xiêm

BSCKII Nguyễn Diễm Trang;

BSCKII Huỳnh Quế Phương;

BSCKII Nguyễn Phương Dung;

TS Nguyễn Thanh Kỳ;

GS. TS Nguyễn Viết Tiến;

Thạc sĩ, BSCKII Phạm Đình Dũng.

Ths Đặng Anh Linh

4. Chức năng, nhiệm vụ/mũi nhọn chuyên sâu

- Vô sinh

- Giữ thai do các nguyên nhân dưới 13 tuần

- Nội soi vô sinh, phẫu thuật vòi tử cung

- Rối loạn nội tiết

- Hút thai khó < 12 tuần

5. Thành tích

Trung tâm vô sinh (trừ thụ tinh trong ống nghiệm), giữ thai dưới 13 tuần và điều trị rối loạn kinh nguyệt hàng đầu.