Tin tức - Sự kiện

Thông báo số 2076 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập thẩm định E-HSMT và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 2075 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá: Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá bản chào giá

Chi tiết

Thông báo số 2074 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá: Tư vấn lập bản yêu cầu báo giá và đánh giá bản chào giá

Chi tiết

Thông báo số 2073 ngày 29/11/2023

Về việc mời chào giá Tư vấn lập E-HSMT và đánh giá E-HSDT

Chi tiết

Thông báo số 2072 ngày 29/11/2023

Về việc mời cháo giá: Tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết

Thông báo số 2071 ngày 29/11/2023

Về việc mời cháo giá: Tư vấn thẩm định bản yêu cầu báo giá và thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu

Chi tiết