Tin tức - Sự kiện

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần

Tổng bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nguyễn Phú Trọng từ trần lúc 13h38 ngày 19/7/2024 do tuổi cao bệnh nặng, hưởng thọ 80 tuổi.

Chi tiết

Thông báo số 1583/TB-PSTW ngày 19/7/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Thông báo số 1582/TB-PSTW ngày 19/7/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1556/YCBG-PSTW ngày 17/07/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Chi tiết

Yêu cầu báo giá số 1531/TM-PSTW ngày 16/07/2024

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam

Chi tiết