Thư mời chào giá số 295 ngày 10/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng Máy nhuộm tiêu bản tự động