Yêu cầu báo giá số 1174/YCBG-PSTW ngày 11/06/2024

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam