Thư mời chào giá số 293 ngày 10/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu đấu thầu rộng rãi mua sắm thuốc năm 2023