Thư mời chào giá số 294 ngày 10/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu đấu thầu rộng rãi mua sắm hóa chất năm 2023