Thư mời chào giá số 298 ngày 13/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp Dịch vụ Thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: Mua sắm máy điện tim 6 kênh phục vụ chuyên môn cho Khoa Điều trị theo yêu cầu