Thư mời chào giá số 300 ngày 13/03/2023

Hiện nay Bệnh viện Phụ sản Trung ương đang có nhu cầu cung cấp dịch vụ bảo dưỡng trang thiết bị y tế tại Khoa Giải phẫu bệnh